Kwaliteitscertificaat Non-formeel Leren

Kwaliteitscertificaat stimuleert kwaliteit vrijwilligersorganisaties

Stichting Blik op Werk en Stichting Lezen & Schrijven hebben de handen ineen geslagen in de ontwikkeling van een kwaliteitscertificaat voor non-formeel leren. Hiermee willen zij vrijwilligersorganisaties stimuleren en ondersteunen in het nastreven van kwalitatief goed aanbod voor laaggeletterden.

Inzet vrijwilligers essentieel in aanpak laaggeletterdheid

2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met taal en/of rekenen. Reizen met het openbaar vervoer, lezen van medicijnvoorschriften of schrijven van een sollicitatiebrief is voor hen niet vanzelfsprekend. Honderden lokale en landelijke organisaties, vrijwilligers en docenten zorgen ervoor dat mensen die laaggeletterd zijn, beter leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers. 

Effectief

Vrijwilligersorganisaties gericht op non-formeel leren zijn essentieel in de aanpak van laaggeletterdheid: uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat taaltrajecten waarin professionele docenten en vrijwilligers samenwerken effectief zijn. Stichting Blik op Werk en Stichting Lezen & Schrijven willen vrijwilligersorganisaties ondersteunen deze effectiviteit te waarborgen door het stimuleren van hun kwaliteit. 

Meer weten over de kwaliteitscertificering? 

Van januari tot augustus 2017 vond de pilot van de kwaliteitscertificering plaats. De pilot wordt momenteel geĆ«valueerd. In het najaar van 2017 wordt bekend gemaakt hoe we verder gaan met de kwaliteitscertificering van vrijwilligersorganisaties die gericht zijn op non-formeel leren. 

Meer weten? Neem dan contact op met Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of met Stichting Lezen en Schrijven via 070-302 26 60.

Hoe werkt het?

De drie componenten waaruit de certificering bestaat

Wat levert het op?

Wat u praktisch kunt met het certificaat.

Een eerlijke kans op gezond werk

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut.
Lees meer over wat we doen

Actueel


een voorbeeld van weer aan het  werk.

Blik op werk Webwinkel

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?