Afscheidsseminar Hans Boutellier – Save the date

Hoe we verder kunnen - beleid, praktijk en onderzoek in virale tijden
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 16-12-2021

Afscheidsseminar: Hans Boutellier
Donderdag: 17 februari 2022
Locatie: De Zalen van Zeven, Boothstraat 7 in Utrecht

Het Verwey-Jonker Instituut nodigt u uit voor reflectie over Hoe we verder kunnen – beleid, praktijk en onderzoek in virale tijden. De aanleiding is het afscheid van Hans Boutellier, vanaf 2003 aan het instituut verbonden – waarvan 16 jaar als directeur.

In de almaar voortdurende coronacrisis toont de Nederlandse samenleving zich relatief stabiel en veerkrachtig. Maar onder de oppervlakte schuilen wel degelijk verscherpte problemen zoals sociale ongelijkheid en polarisatie.

Hebben we gezamenlijke intuïties over wat staat te gebeuren en wat er mogelijk is? Staan we aan het begin van een transformatie of verandert de samenleving – business as usual – geleidelijk voorwaarts, met soms een stap naar achteren?

Programma

14:00 – Opening door dagvoorzitter Onno de Zwart Algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut

14:10 – Veerkrachtig uit de crisis door Paul Depla Burgemeester van Breda en voorzitter van de commissie Sociale Impact Coronacrisis

14:30 – Scenario’s en vooruitzichten door Godfried Engbersen Hoogleraar Sociologie Erasmus universiteit en lid van de WRR

14:50 – Pauze, aansluitend: onderling in gesprek

15:45 – Plenaire uitwisseling over hoe we verder kunnen

16:15 – Reflectie door Hans Boutellier

16:30 – Afsluiting door Jaap Smit Commissaris van de Koning Zuid-Holland, tevens voorzitter van de Raad van Toezicht

16:45 – Receptie

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier of per mail secr@verwey-jonker.nl.

Floor de Booys

Contact

Aanmelden

Voor dit seminar volgen wij de dan geldende COVID maatregelen.

Deel dit nieuwsbericht op: