Seksueel en huiselijk geweld

Seksueel en huiselijk geweld

Huiselijk geweld en seksueel misbruik hebben met elkaar gemeen dat het vrijwel altijd binnen de huiselijke sfeer afspeelt. Voor buitenstaanders is het dus zeer lastig om vat te krijgen op de situatie. Binnen dit thema wordt er veel aandacht besteed aan de slachtoffers, bijvoorbeeld hoe zij worden opgevangen. Maar ook: om hoeveel slachtoffers gaat het eigenlijk? De focus ligt daarnaast ook op de daders. Zo schetsen wij daderprofielen en beschrijven we de achterliggende motieven. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe kunnen we huiselijk en seksueel geweld voorkomen en bestrijden?


Recente publicaties


Lopende projecten