Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Vacatures

Stagiairs gezocht voor landelijk onderzoek naar geweld in gezinnen

Het Verwey-Jonker Instituut zoekt stagiairs voor een landelijk onderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het onderzoek worden honderd gezinnen per regio middels een vragenlijst gevraagd naar geweld, trauma, opvoedondersteuning en kwaliteit van leven. Stagiairs kunnen kiezen voor een stage waarbij je een ondersteunende rol speelt in de dataverzameling of voor een onderzoeksstage. Ook is het mogelijk om een afstudeerscriptie in het kader van dit onderzoek te schrijven. Meer informatie vind je hier.