Pagina niet gevonden

Gebruikt het menu hierboven of links of ga naar home. 

 

Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid

20.06.14 - Een korte film


Raadpleeg de Wmo Kennisbank voor alle Wmo-publicaties en informatie over de website www.wmotogo.nl. Wmo to go biedt informatie, kennis en praktische handvaten voor de aansturing van de Wmo - over de volle breedte.

 

 

Kinderen in Tel 2014

Van 2009 tot 2012 is het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen met meer dan tien procent gestegen. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2014’, dat de leefsituatie van kinderen in gemeentes in beeld brengt op basis van elf indicatoren gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. De organisaties die samen Kinderen in Tel vormen, adviseren gemeenten met klem te zorgen voor armoedebeleid waarbij kinderen centraal staan. Dit is een belangrijk instrument om de leefsituatie van deze kinderen te verbeteren en hun rechten te garanderen... Lees hier verder >>


 

 

ZonMw Parel voor Kenniswerkplaats Tienplus

Namens de Kenniswerkplaats Tienplus ontving prof. dr. Trees Pels vandaag op het Congres Jeugd in Onderzoek een ZonMw Parel voor het diversiteitsgevoeliger maken van de jeugdsector. Door maatwerk en het ontwikkelen van diverse adviezen, instrumenten en evidence based interventies kan beter hulp en ondersteuning worden geboden aan voorheen lastig bereikbare doelgroepen. Dit komt nu goed van pas bij de uitvoering van de transitie binnen de zorg voor jeugd. Lees hier het persbericht >>Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling

Praktijkhulp voor vrijwilligers, leidraad voor lokaal bestuur en achtergrondinformatie. Naar de Handreiking »

 


Be Involved ondersteunt gemeenten bij het versterken van jeugdparticipatie.
Lees meer over Be Involved