Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken

Nieuws over ons onderzoekBuurthuizen in zelfbeheer

23.04.14 - Nieuwe publicatie
In deze rapportage doen we verslag van hoe zelfinitiatief vorm krijgt in vier buurthuizen. De Pelikaan in Krommenie, Wijkbedrijf Westrand in Roosendaal, In De Boomtak in Tilburg en De Nieuwe Jutter in Utrecht zijn buurthuizen in zelfbeheer. Observaties en gesprekken met betrokkenen hebben zicht geboden op hoe je samen een buurthuis beheert, wat erbij komt kijken, wat je ervoor nodig hebt, maar ook hoe moeilijk en weerbarstig het proces is. De bevindingen zijn interessant voor deelnemers aan initiatieven rondom buurthuizen in zelfbeheer: vrijwilligers, bestuurders, sociale professionals, beleidsmakers...
Naar de publicatie »


Nieuwe samenleving vraagt om
nieuwe ‘Hogere Sociale Studies’

03.04.14 - Persbericht
Hans Boutellier (bestuurder Verwey-Jonker Instituut) heeft als voorzitter van het de Verkenningscommissie HSAO op 3 april een advies aangeboden aan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De commissie pleit voor een kwaliteitsslag die zich uitdrukt in een nieuwe naam voor de opleiding: Hogere Sociale Studies. Er moeten drie afstudeer-profielen komen: integraal sociaal werk, sociaal werk langdurige zorg en sociaal werk in het jeugddomein. De transformatie van de samenleving (en het sociale domein) vraagt om hoogwaardig opgeleide sociaal werkers, met grondige sociaalwetenschappelijke kennis en een reflectieve houding. Zie persbericht »


Effectief kindgericht armoedebeleid

01.04.14 - Handreiking  voor Nederlandse gemeenten
In opdracht van de Kinderombudsman vervaardigde het Verwey-Jonker Instituut de handreiking kindgericht armoedebeleid. Het bevat tips en adviezen van kinderen en jongeren hoe een gemeente een kindgericht armoedebeleid tot een succes kan maken. Ook bevat het een aantal goede voorbeelden van hoe kinderen en jongeren betrokken worden bij het inrichten van gemeentelijk armoedebeleid. Naar de publicatie » 

 

 

Daar doen we het voor!

21.03.14 - Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering
De relevantie van verslavings-reclassering is vaak vooral zichtbaar voor de direct betrokkenen: de cliënten en professionals en hun directe omgeving. Voor de maatschappelijke buitenwacht is dat anders. In de huidige tijdgeest wil de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) dan ook de maatschappelijke betekenis van het werk van instellingen voor verslavingsreclassering beter kunnen aantonen.
Naar de publicatie »


Nieuwe tijden nieuw bestuur

20.03.14 - De Wmo in de improvisatiemaatschappij
De Wet maatschappelijke ondersteuning, zes jaar geleden ingevoerd, heeft grote consequenties voor de lokale overheid. Zij sluit aan bij een meer omvattende ontwikkeling die we beschrijven in termen van een improvisatiemaatschappij. De complexiteit van de huidige netwerksamenleving leidt tot nieuwe vormen van sociale organisatie, samen te vatten als een permanent proces van afstemming tussen actoren, zowel personen als organisaties - burgers, professionals, bestuurders, maar ook instituties of regio’s. De lokale overheid dient zich hierop in te stellen... Naar het artikel »


Bewoners keuren de opvangvoorziening

20.03.14 - Participatie Audit onder volwassen ggz- en oggz-cliënten bij Stichting de Volksbond Amsterdam
De kern van de methodiek PAja! is dat bewoners/cliënten in zorg- en welzijnsvoorzieningen zelf hun begeleiding of opvang beoordelen. Ze voeren hiervoor een onderzoek uit onder medecliënten: Wat vinden zij van de opvang en begeleiding? En hoe denken de cliënten dat de kwaliteit verbeterd kan worden?
Naar de publicatie »


Meedenkers aan het woord

17.03.14 - Nieuwe publcatie en brochure
Het Verwey-Jonker Instituut organiseerde in het najaar van 2013 28 focusgroepen van meedenkers die zich gingen buigen over ‘Zorg voor gezondheid in 2030’. Dit gebeurde in opdracht van de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van het Zorginstituut Nederland (vh College voor Zorgverzekeringen).
In totaal namen 277 personen aan de focusgroepen deel, afkomstig uit alle geledingen van de gezondheidszorg. Het doel van de focusgroep-bijeenkomsten was om de visie van deze belanghebbenden over de toekomstige zorg voor gezondheid in beeld te brengen en te analyseren.
Naar de publicatie >>


 

 

 

 

 

 

 
Raadpleeg de Wmo Kennisbank voor alle Wmo-publicaties en informatie over de website www.wmotogo.nl. Wmo to go biedt informatie, kennis en praktische handvaten voor de aansturing van de Wmo - over de volle breedte.

 

 

Kinderen in Tel 2014

Van 2009 tot 2012 is het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen met meer dan tien procent gestegen. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2014’, dat de leefsituatie van kinderen in gemeentes in beeld brengt op basis van elf indicatoren gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. De organisaties die samen Kinderen in Tel vormen, adviseren gemeenten met klem te zorgen voor armoedebeleid waarbij kinderen centraal staan. Dit is een belangrijk instrument om de leefsituatie van deze kinderen te verbeteren en hun rechten te garanderen... Lees hier verder >>


 

 

ZonMw Parel voor Kenniswerkplaats Tienplus

Namens de Kenniswerkplaats Tienplus ontving prof. dr. Trees Pels vandaag op het Congres Jeugd in Onderzoek een ZonMw Parel voor het diversiteitsgevoeliger maken van de jeugdsector. Door maatwerk en het ontwikkelen van diverse adviezen, instrumenten en evidence based interventies kan beter hulp en ondersteuning worden geboden aan voorheen lastig bereikbare doelgroepen. Dit komt nu goed van pas bij de uitvoering van de transitie binnen de zorg voor jeugd. Lees hier het persbericht >>


 

Wilt u weten wat er in uw gemeente al aan eigen kracht is en hoe u nog meer eigen kracht kunt aanboren? Dan is de Eigen Kracht Estafette iets voor u. Movisie en het Verwey-Jonker Instituut gaan graag met u in gesprek! Lees hier verder!Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling

Praktijkhulp voor vrijwilligers, leidraad voor lokaal bestuur en achtergrondinformatie. Naar de Handreiking »

 


Be Involved ondersteunt gemeenten bij het versterken van jeugdparticipatie.
Lees meer over Be Involved

Vereniging voor Beleidsonderzoek ISO 9001:2000 SYSTEM CERTIFICATION
Tweets by @VerweyJonkerIns
Website en CMS door YPOS